DREAM

11

March
Choreographer
Music composed by
Mae DREAM yn ballet llawn newydd, bywiog, ffres ac arloesol sy'n seiliedig ar waith Shakespeare, A Midsummer Night's Dream. Gan weithio gyda'r offerynnwr a'r cyfansoddwr sydd wedi ennill sawl gwobr, Frank Moon, mae Ballet Cymru wedi creu byd hudolus o dylwyth teg, cariadon a hudoliaeth swynol sy’n gwyro rhywedd. Mae DREAM yn ailddehongliad disglair ar ffurf ballet ar gyfer yr 21ain Ganrif, ac yn cynnwys dawnswyr arloesol Ballet Cymru, tafluniad fideo syfrdanol, a choreograffi arloesol gan y Cyfarwyddwyr Artistig Darius James OBE ac Amy Doughty. Frank Moon yw un o'r prif gyfansoddwyr ar gyfer dawns yn y DU, ac mae ei gyfansoddiadau'n cynnwys; The Metamorphosis (Y Tŷ Opera Brenhinol, enillydd Gwobr Olivier, Gwobr South Bank Sky Arts, a Gwobr Dawns Genedlaethol y Critics' Circle), The Little Match Girl (Jerwood DanceEast/Sadler's Wells).
  DREAM is a vibrant, fresh, and innovative new full-length ballet based on Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. Working with Award-Winning instrumentalist and composer Frank Moon, Ballet Cymru have created a magical, gender bending world of fairies, lovers, and bewitching enchantment. DREAM is a sparkling re-interpretation in ballet for the 21st Century and features Ballet Cymru’s groundbreaking dancers, stunning video projection, and innovative choreography from Artistic Directors Darius James OBE and Amy Doughty. Frank Moon is one of the leading composers for dance in the UK, and his compositions include; The Metamorphosis (Royal Opera House, winner of an Olivier award, a Sky Arts South Bank Award, and the Critic's Circle National Dance Award), The Little Match Girl (Jerwood DanceEast / Sadler's Wells).

09

May

Red Sparrow – 20h

09

May

Queen Margot – 20h

09

May

Madame – 18h