DREAM is a vibrant, fresh, and innovative new full-length ballet based on Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream.

Working with Award-Winning instrumentalist and composer Frank Moon, Ballet Cymru have created a magical, gender bending world of fairies, lovers, and bewitching enchantment.

Mae DREAM yn ballet llawn newydd, bywiog, ffres ac arloesol sy’n seiliedig ar waith Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream.

Gan weithio gyda’r offerynnwr a’r cyfansoddwr sydd wedi ennill sawl gwobr, Frank Moon, mae Ballet Cymru wedi creu byd hudolus o dylwyth teg, cariadon a hudoliaeth swynol sy’n gwyro rhywedd.

Frank Moon is one of the leading composers for dance in the UK, and his compositions include; The Metamorphosis (Royal Opera House, winner of an Olivier award, a Sky Arts South Bank Award, and the Critic’s Circle National Dance Award), The Little Match Girl (Jerwood DanceEast / Sadler’s Wells).

Frank Moon yw un o’r prif gyfansoddwyr ar gyfer dawns yn y DU, ac mae ei gyfansoddiadau’n cynnwys; The Metamorphosis (Y Tŷ Opera Brenhinol, enillydd Gwobr Olivier, Gwobr South Bank Sky Arts, a Gwobr Dawns Genedlaethol y Critics’ Circle), The Little Match Girl (Jerwood DanceEast/Sadler’s Wells).